28/04/2022

Zgromadzone obiekty, a także towarzyszące im fotografie, wykonane m.in. w Indiach, Nepalu, Chinach, Papui, Etiopii, Mali czy Ekwadorze stanowią pokłosie wypraw Marii Magdaleny Kwiatkiewicz, podczas których nawiązywała ona bliskie kontakty z ludnością tubylczą, mieszkając z nią, dzieląc trudy dnia codziennego i nawiązując przyjaźń.

Archiwum wydarzeń