DyploMY/2014 – wystawa stanowi wybór najlepszych kolekcji dyplomowych studentów Katedry Biżuterii, Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi i podsumowuje ostatni rok działalności Katedry. Prezentowane prace powstałe w Pracowni Biżuterii profesora Andrzeja Szadkowskiego i Pracowni Form Złotniczych profesora Andrzeja Bossa są wyrazem artystycznych fascynacji i poszukiwaniem własnej artystycznej drogi. Szerokie spektrum tematów, tworzenie nowych form, zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, odzwierciedla różnorodność prezentowanych prac, zaś ich poziom świadczy o dojrzałości twórców. To właśnie czyni tą ekspozycję szczególną i wyjątkową, a świeżość spojrzenia, kreatywność i odwaga artystyczna, wskazuje kierunki rozwoju współczesnej polskiej biżuterii.

galeria-yes-dyplomy-2014-01 galeria-yes-dyplomy-2014-02 galeria-yes-dyplomy-2014-03 galeria-yes-dyplomy-2014-05 galeria-yes-dyplomy-2014-07 galeria-yes-dyplomy-2014-08 galeria-yes-dyplomy-2014-10 galeria-yes-dyplomy-2014-09