Wystawa stanowi wybór najlepszych kolekcji dyplomowych studentów Katedry Biżuterii, Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Prezentowane prace powstałe w ostatnim roku w Pracowni Biżuterii prof. Andrzeja Szadkowskiego i Pracowni Form Złotniczych prof. Andrzeja Bossa są wyrazem artystycznych fascynacji i poszukiwaniem własnej artystycznej drogi. Różnorodność prezentowanych prac pokazująca szerokie spektrum tematów, zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii świadczy o kreatywności i dojrzałości autorów. Ta wyjątkowa ekspozycja pokazująca świeżość spojrzenia i odwagę artystyczną młodych twórców wskazuje kierunek rozwoju współczesnej polskiej biżuterii.

galeria-yes-wystawa-dyplomy-2016 galeria-yes-dyplomy-wernisaz galeria-yes-wernisaz-dyplomy galeria-yes-dyplomy-2016-wystawa galeria-yes-bizuteria-dyplomy-2106 IMG_5685