To moja broszka!

Można się zastanawiać, jakie znaczenie mają „błyskotki” dla rozumienia społecznych nastrojów i przemian. Biżuteria, to najczęściej atrybut kobiet, ozdoba, która służy podkreślaniu urody, bogactwa, stanu cywilnego lub przynależności religijnej. Może też wyrażać coś więcej. Przykładem zmieniającej się tendencji w myśleniu o podmiotowości kobiet jest poniekąd też biżuteria.