Urodził się w 1960 roku w Warszawie, gdzie studiował na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.  Dzięki koledze z liceum Jackowi Baronowi od 1982 roku zaczął zajmować się złotnictwem.

W 1987 roku Komisja Ministerstwa Kultury i Sztuki przyznała mu uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka. W 1988 roku wziął udział w pierwszym zbiorowym pokazie biżuterii artystycznej w warszawskiej Galerii “S”. Od tamtego czasu jego prace były eksponowane na ponad 200 wystawach w kraju i za granicą oraz wielokrotnie wyróżniane na konkursach złotniczych. W 2010 roku za namową Cezarego Łutowicza założył Galerię Otwartą w Sandomierzu.

W ostatnich latach biżuteria Mariusza Pajączkowskiego to przede wszystkim krzemień pasiasty, oszlifowany w charakterystyczny stożkowaty sposób i oprawiony w srebro. Wieloletni członek Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Inicjator licznych działań wystawienniczych, promotor polskiej sztuki złotniczej, który za swoje dokonania w 2014 roku otrzymał Wyróżnienie Honorowe w kategorii Popularyzatora 25-lecia w plebiscycie „25 na 25. Biżuteria Czasu Wolności”.

Wybrana biżuteria artysty